Utbildning på forskarnivå vid Inst. för ABM

Vid Institutionen för ABM finns sedan 1999 finns en utbildning på forskarnivå i Biblioteks- & informationsvetenskap. Inom detta är variationen på studierna stor och inriktningar inom utbildning sträcker från arkivvetenskap och informationsvetenskap till biblioteksstudier, musei- och kulturarvsvetenskaplig forskning, vetenskapsstudier och digital humaniora.


Antagning till utbildningen sker oftast på våren med tillträde i början av höstterminen. Nya doktorander antas inte varje år. Alla doktorandtjänster utlyses på www.uu.se/jobb/.

Lärarna och doktoranderna i biblioteks- och informationsvetenskap deltar i det nationella forskarskolenätverket i biblioteks- och informationsvetenskap, nationella forskarskolan i biblioteks- och informationsvetenskap ReSource med fokus på läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer och verksamheten som bygger på det långvariga samarbetet inom den samnordiska forskarskolan NORSLIS (Nordic Research School in Library and Information Science). Fr.o.m. den 1 juli 2013 har vi även ingått ett samarbetsavtal med Lunds universitet, Avdelningen för ABM vid Institutionen för kulturvetenskaper, ifråga om utbildningen på forskarnivå. Samarbetet omfattar t.ex. handledning, seminarier och kurser inom forskarutbildningen.

Studierektor för utbildningen på forskarnivå är professor Isto Huvila

Senast uppdaterad: 2022-12-20