Utbildning på forskarnivå vid Inst. för ABM

Vid Institutionen för ABM finns sedan 1999 finns en utbildning på forskarnivå i Biblioteks- & informationsvetenskap. Inom detta är variationen på studierna stor och inriktningar inom utbildning sträcker från arkivvetenskap och informationsvetenskap till biblioteksstudier, musei- och kulturarvsvetenskaplig forskning, vetenskapsstudier och digital humaniora.


Antagning till utbildningen sker oftast på våren med tillträde i början av höstterminen. Nya doktorander antas inte varje år. Alla doktorandtjänster utlyses på www.uu.se/jobb/.

Lärarna och doktoranderna på ABM deltar i det Svenska nätverket for forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap och den samnordiska forskarskolan NORSLIS (Nordic Research School in Library and Information Science). Institutionen är också med i forskarskolan ReSource om läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer. En viktig aktör och resurs för institutionens forskarutbildning är det universitetsgemensamma Centrum för Digital Humaniora Uppsala som koordinerar den nationella forskarskolan i digital humaniora DASH. Institutionen ingår också i samarbete med Avdelningen för ABM, Lund universitet, ifråga om utbildningen på forskarnivå.

Studierektor för utbildningen på forskarnivå är professor Isto Huvila

Senast uppdaterad: 2023-06-14