Uppsatsinformation

Riktlinjer för uppsatsskrivande

Observera att du ska ladda ner den mall du behöver. Öppna den inte på plats.

Uppsatsmall för Word(Word)

Uppsatsmall för Openoffice eller Libre office (.Ott)

När du använder mallen gör på något av följande sätt:

  1. Gå in och öppna mall-dokumentet. Du kan nu spara malldokumentet som just en mall i Word (dvs som ABM-uppsats.dotx) eller i Openoffice (LibreOffice) (I Open/Libre office heter den ABM-uppsats.ott). (Observera att det alltså ska vara en .dotx-fil, eller .ott-fil!) Då bör mallen placeras i den mapp där alla andra mallar finns. Du kan därefter koppla denna mall varje gång du skapar ett nytt, tomt dokument.

  2. Du kan också gå in och öppna mall-dokumentet och flytta över text du redan skrivit i ett annat dokument. När du gör det, är det jätteviktigt att du följer de instruktioner som finns allra först i själva malldokumentet. När du har flyttat över texten sparar du mallen som ett textdokument (dvs en .docx-fil, eller .odt för Open/Libre office) och döper om dokumentet så att du vet att det är uppsatstexten.

Observera att du inte ska spara Open/Libre office dokument i Wordformat. Det kan innebära problem.

Specifikation till mallen

Innehåller alla detaljer om de olika formatmallarna som ingår i dokumentmallen.

Specifikation uppsatsmall (pdf)

Studiehandledning uppsatsmomentet läsåret 2019/2020

Studiehandledning uppsatsmoment läsåret 2019/2020 (pdf)

Resurser

Lista med litteratur och andra resurser (pdf) som kan vara användbara i uppsatsarbetet.

Slutkontroll

Checklista inför inlämning av färdig uppsats (word).

Checklista för opponenter

Stöd vid förberedelse av opposition (word).

Språkhjälp

Behöver du hjälp med språket i ditt skrivande? Vid Uppsala universitet finns Språkverkstaden som erbjuder stöd för studenters skrivande. Språkverkstaden ger även råd och stöd vid muntlig framställning.

Zoteroinformation