Student på ABM

Trappa till ABM

Student på ABM

Det finns mycket information för dig som är student på Institutionen för ABM oavsett om du är nyantagen eller har varit här ett tag.

Ska du till att skriva uppsats kanske du vill titta på tidigare uppsatser, men även läsa studiehandledning, ladda ner uppsatsmallen eller använda refererenshantering med Zotero.

För frågor om studerandeinflytande finns Studierådet för ABM.

Nyantagen student

Nyantagen student på ABM

Den här sidan är till för dig som antagits till en kurs/er eller program vid institutionen för ABM. Vi hälsar dig varmt välkommen till en spännande och intressant termin!

Är du reserv till något av våra program eller kurser? Vi kallar reserver i turordning så snart vi har en möjlig plats. Vi ringer alternativt e-postar till kontaktuppgifterna du uppgav när du sökte programinriktningen via antagning.se. Vi kommer att kalla reserver till programmet fram till terminsstarten. För att påbörja något av våra två Masterprogram behöver du ha tagit ut ditt kandidatexamensbevis.

Glöm inte att du för att behålla en eventuell plats måste svara på 1:a antagningsbeskedet (som publicerades den 9 juli) senast 24 juli på www.antagning.se!

Hösten 2020/Autumn semester 2020

Läget är fortfarande ovisst men så här planerar vi i dagsläget för höstterminen 2020:

Inför höstterminen 2020 planerar institutionen att starta de Uppsalabaserade inriktningarna på år två med campus-undervisning för Masterprogrammet i ABM och för Masterprogrammet i Digital Humaniora.

För de som nyantas till Masterprogrammet i ABM i höst planeras föreläsningarna på introduktionsmomentet, som är gemensamma för alla inriktningar, att ske via digitala verktyg – även programintroduktionen. Seminarier under det första momentet planeras däremot att ges på campus. (För inriktningen b-oi distans sker all undervisning på distans med digitala verktyg).

För de som nyantas till Masterprogrammet i Digital Humaniora i höst sker de första två kursmomenten med hjälp av digitala verktyg, och campusundervisning planeras komma igång när det tredje momentet startar i november. Detta görs för att underlätta för den internationella gruppen studenter./Students admitted to the Master’s Programme in Digital Humanities are using digital tools for the first two courses in September - October. The on-campus teaching starts on November 8 2020.

Kursen Swedish Culture kommer att ges med digitala verktyg under den första modulen, Swedish History. /The Swedish Cultures’ first module, Swedish History, will also be taught using digital tools.

Kursen Museer och kulturarv i konflikt och katastrofområden samläser med Master i ABM-inriktningen Musei- och kulturarvsvetenskap år 2 och planeras med campus-undervisning.

Schemat för de första modulerna i september kommer att finnas tillgängliga på institutionens webplats www.abm.uu.se/utbildning/student/Scheman/

Schedule for the first modules will be available on the dept. website: www.abm.uu.se/education/student/schedule

Som aktiv student vid Uppsala universitet och institutionen för ABM är den främsta informationskällan Studentportalen. Studentportalen är en webplattform för studenterna som, förutom att vara den primära informationskanalen för institutionen till er studenter, även ger dig möjlighet att registrera dig på kursen, se studieresultat, använda diskussionsforum, lämna in PM och hemtentor, göra kursvärderingar m m. Under läsåret 20/21 kommer institutionen att även börja använda plattformen Studium för nyantagna på Masterprogrammet i ABM. 

1. Välkomstbrev

När antagningsomgången är klar i början av augusti för höstterminen skickar vi ut ett välkomste-brev med information om kursstart och registrering till den e-postadress du angav vid ansökan. Har du inte fått något välkomste-brev så kontakta kursadministratör Görel Tunerlöv

2. Registrera dig på kursen

Vi använder oss av webregistrering via Studentportalen till våra programinriktningar. 

Har du inte något login till Studentportalen ännu behöver du först aktivera ditt studentkonto. Registreringssida med genväg till de alternativa inloggningarna för att aktivera ditt studentkonto.

Om du är antagen med villkor så kan du inte registrera dig på studentportalen. Du behöver  kontakta institutionens kursadministratör som, när du visat att du uppfyller behörigheten, gör registreringen åt dig. 

3. Kursen startar

För våra Masterprogram startar vi varje hösttermin i Uppsala med en introduktion för de nyantagna programstudenterna. För Masterprogrammet i ABM är programintroduktionen gemensam för alla inriktningar - även distans.  

Schema för programmet och kurserna visas här på webplatsen via vår schemaapplikation. Schemaapplikationen hittar du via förstasidan, men även här i menyn. Här väljer du i skrollrutan för "ämne" *Ma Ark 1* om du är antagen till den Arkivvetenskapliga inriktningen, *Ma Boi 1* om du är antagen till den Biblioteks- och informationsvetenskapliga inriktningen, *Ma Boi dis 1* om du är antagen till den Biblioteks- och informationsvetenskapliga inriktningen på distans och *Ma Mus 1* om det är den Musei- och kulturarvsvetenskapliga inriktningen du är antagen till.

För masterprogrammet i digital humaniora väljer du Ma Digital Hum 1 i skrollrutan för ämne i schemaapplikationen.

Välkomna!