Student på ABM

Trappa till ABM

Student på ABM

Information för studenter på ABM om
uppsatsarbete och sökning av publicerade uppsatser,
Studierådet ABM och information för nyantagna studenter.

 

Det finns mycket information för dig som är student på Institutionen för ABM oavsett om du är nyantagen eller har varit här ett tag.

Ska du till att skriva uppsats kanske du vill titta på tidigare uppsatser, men även läsa studiehandledning, ladda ner uppsatsmallen eller använda refererenshantering med Zotero.

För frågor om studerandeinflytande finns Studierådet för ABM.

Nyantagen student

Nyantagen student på ABM

Den här sidan är till för dig som antagits till en kurs/er eller program vid institutionen för ABM. Vi hälsar dig varmt välkommen till en spännande och intressant termin!

Är du reserv till något av våra program eller kurser? Vi kallar reserver i turordning så snart vi har en möjlig plats. Vi ringer alternativt e-postar till kontaktuppgifterna du uppgav när du sökte programinriktningen via antagning.se. Vi kommer att kalla reserver till programmet fram till terminsstarten. För att påbörja något av våra två Masterprogram behöver du ha tagit ut ditt kandidatexamensbevis.

Som aktiv student vid Uppsala universitet och institutionen för ABM är den främsta informationskällan Studentportalen. Studentportalen är en webplattform för studenterna som, förutom att vara den primära informationskanalen för institutionen till er studenter, även ger dig möjlighet att registrera dig på kursen, se studieresultat, använda diskussionsforum, lämna in PM och hemtentor, göra kursvärderingar m m. 

1. Välkomstbrev

När antagningsomgången är klar i början av augusti för höstterminen skickar vi ut ett välkomste-brev med information om kursstart och registrering till den e-postadress du angav vid ansökan. Har du inte fått något välkomste-brev så kontakta kursadministratör Görel Tunerlöv

2. Registrera dig på kursen

Vi använder oss av webregistrering via Studentportalen till våra programinriktningar. 

Har du inte något login till Studentportalen ännu behöver du först aktivera ditt studentkonto. Länk till registreringssida med genväg till de alternativa inloggningarna för att aktivera ditt studentkonto: www.student.uu.se/registrering.

Om du är antagen med villkor så kan du inte registrera dig på studentportalen. Du behöver  kontakta institutionens kursadministratör som, när du visat att du uppfyller behörigheten, gör registreringen åt dig. 

3. Kursen startar

För våra Masterprogram startar vi varje hösttermin i Uppsala med en introduktion för de nyantagna programstudenterna. För Masterprogrammet i ABM är programintroduktionen gemensam för alla inriktningar - även distans.  

Schema för programmet och kurserna visas här på webplatsen via vår schemaapplikation. Schemaapplikationen hittar du via förstasidan, men även här i menyn. Här väljer du i skrollrutan för "ämne" *Ma Ark 1* om du är antagen till den Arkivvetenskapliga inriktningen, *Ma Boi 1* om du är antagen till den Biblioteks- och informationsvetenskapliga inriktningen, *Ma Boi dis 1* om du är antagen till den Biblioteks- och informationsvetenskapliga inriktningen på distans och *Ma Mus 1* om det är den Musei- och kulturarvsvetenskapliga inriktningen du är antagen till.

För masterprogrammet i digital humaniora väljer du Ma Digital Hum 1 i skrollrutan för ämne i schemaapplikationen.

Välkomna!