Museiutställning 2018

”Vi lever i ett segerrus efter måndagens vernissage”, säger en av studenterna i musei- och kulturarvsvetenskap ett par dagar efter invigningen av utställningarna på Medicinhistoriska Museet. Det känns gott att höra sådant som gammal och luttrad lektor. Det är givande att lägga ner tid på att försöka utforma spännande och nydanande pedagogiska grepp och driva utbildningen framåt och forma nästa generation kulturarvs- och museipersonligheter. Museerna behövs mer än någonsin i denna turbulenta tid.  

Segerruset bottnar i studenternas arbetsförmåga och engagemang i deras utbildning. De tar tag i möjligheterna som erbjuds, formar dessa efter eget huvud, och utvecklar därmed sina kompetenser på olika sätt, intellektuellt, kulturellt, pedagogiskt, materiellt och tekniskt. 

Vi började med en avantgardistisk pedagogisk övning som bestod i att lära sig med föremålen istället för om föremålen.


Den utställningen ställdes ut i ”glashuset” på Campus Engelska Parken i april och kan nu beskådas i ABMs seminarierum. Efter denna utmanande exercis, fördjupad läsning, föreläsningar, PM, auskultation och studiebesök gick studenterna in i utställningsarbetet på museet.   

Utställningarna 

Måndagen den 21 maj invigdes utställningarna "Vår beredskap är god"och Farmskattenpå Medicinhistoriska Museet.  Dessa två utställningar har helt och hållet producerats av första års musei- och kulturarvsstudenterna i kursblocket pedagogik och förmedling. 

Utställningen"Vår beredskap är god"handlar om den sårbara soldatens kropp och de medicinska medel som stod tillbuds under kriget. Montern är uppbyggd kring kroppen där huvudet, bröstet, magen och benen/fötterna motsvarar vardera ett hyllplan med olika sjukdomstillstånd och medicinsk vård. Fönstret bakom är täckt med ett uppförstorat svart-vitt foto föreställande militärfordon under utryckning. Montern kompletteras med en fristående text som beskriver Sveriges beredskap, därav namnet ”Vår beredskap är god”, vilket är ett citat. Därtill tillkommer ett par privata brev, ett vykort och sjukdomsjournal. Färgskalan är sober i svart, grått och vitt som förstärker det allvarliga och synliggör det sårbara och bräckliga hos människan.

Invigningstalare var Samuel Flander.

Utställningen”Farmskatten”handlar om droger och medicinalväxter, förföriskt presenterade i sina vackra antika flaskor, behållare och kartonger (Se foto Y-Y).Många av föremålen har hittats i en trossbotten på en institution, där man bara hade slängt ner dessa för framtiden att ta hand om. De hittades och räddades av en medarbetare, men mycket hade krossats och gått förlorat med sitt ibland giftiga innehåll. Nu är de museiobjekt. Varje hyllplan uppvisar ett stort antal olika droger och växter med en tydlig föremålslista. Monterns bakgrund pryds av en grön duk som framhäver tingens  form och färg som förstärks ytterligare genom att hö ramar in och accentuerar kompositionen. En estetisk tilltalande monter.

Invigningstalare var Anna Holmlund.

Utställningarna kommer att kunna ses fram till augusti 2018.  

Jag som har följt studenterna under denna tid frapperas av att de båda grupperna, som egentligen är en grupp i utbildningen, har lyckats att producera så olika och självständiga utställningar till form och innehåll. Varje grupp har utvecklat sin vision av temat med väl valda föremål från de stora samlingar som ligger tillgrund för utställningarna. Studenterna hade nytta av sin tidigare skolning i att dokumentera föremål. 

Till sist måste nämnas att utställningarna inte hade kunnat genomföras utan det generösa stöd som museichef Urban Josefsson har erbjudit oss under arbetets gång.

Urban höll invigningstalet.

Tack Urban för vårt långa och goda samarbete. Det är så här ett utbyte mellan utbildning och universitetets museer skall se ut.  

Inga-Lill Aronsson

Lektor i musei- och kulturarvsvetenskap

2018-05-25 

Medicinhistoriska Museet

http://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/

Senast uppdaterad: 2022-10-13