Musei- och kulturarvsvetenskap

Masterprogrammet i ABM med inriktning Musei- & kulturarvsvetenskap ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om att förvalta och föra vidare kulturarv både inom museernas väggar och utanför.

Utbildningen i musei- & kulturarvsvetenskap har en tvärvetenskaplig och internationell profil. Viktiga frågor som behandlas är urval, klassifikation och dokumentation av museisamlingar samt utställningsteknik och museipedagogik i teori och praktik. Vidare läser du om klassifikation och kategorisering och om kulturarvens roll i konflikt- och katastrofområden.

Med en examen inriktad på musei- och kulturarvsvetenskap har du utsikter till arbete främst vid musei- och kulturarvsinstitutioner. Exempel på möjliga befattningar är museitjänsteman, museipedagog eller antikvarie. Möjligheter till arbete finns även inom kulturförvaltning eller som frilansande kulturarbetare.

Senast uppdaterad: 2023-05-10