Distansutbildning - ABM

Inriktningen Bibliotek- och informationsvetenskap ges på plats i Uppsala, men även som distansutbildning. Båda alternativen ges på helfart, med undervisning på vardagar.

Den biblioteks- och informationsvetenskapliga inriktningen som ges på distans har kursplan, litteraturlistor och tentor gemensamt med campusutbildningen. Som distansstudent inom Biblioteks- och informationsvetenskap läser du alltså samma kursinnehåll som campusstudenterna och i samma takt, med undervisning förlagd på vardagar. Däremot skiljer sig utbildningen för dig när det gäller studie- och undervisningsformerna, eftersom du under största delen av din studietid befinner dig på en annan plats än dina lärare och dina medstudenter.

På den här distansutbildningen använder vi olika verktyg och webplattformar som t ex e-mötesprogrammet Zoom som hjälpmedel. Föreläsningarna som hålls inför campusstudenterna filmas så att du kan ta del av dem via nätet. Därför måste du ha en väl fungerande dator och internetuppkoppling för att på ett bra sätt kunna följa och delta i undervisningen. I övrigt är alltså kursupplägget detsamma på campus och distans.

Under utbildningen så är det träffar på plats även för distansstudenterna här i Uppsala under ett fåtal gånger. Det första sker vid programstarten då en gemensam introduktion och genomgång av distansverktyg ges under två dagar. Det andra tillfället är i slutet av läsåret i maj när redovisning på det sista momentet för läsåret sker. Under år två är det under vårterminens ventilering av masteruppsatsen som man som student gör på plats i Uppsala.

Inriktningarna Arkivvetenskap och Musei-och kulturarvsvetenskap har inte någon distansutbildning utan ges endast på plats i Uppsala.