Biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) behandlar hur kunskaper och information organiseras, hanteras och förmedlas. Masterprogrammet i ABM med inriktning B&I ger dig allsidiga kunskaper för ett arbete inom detta breda fält.  

Masterutbildningen med inriktning Biblioteks- och informationsvetenskap ges både på campus i Uppsala och på distans. Båda varianterna ges på heltid och kursplanerna är desamma. Följ länken för att läsa mer om distansvarianten på Masterutbildningen i ABM inriktning Biblioteks- och informationsvetenskap (webbsida)

Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som befinner sig i gränslandet mellan samhällsvetenskap och humaniora. Ämnet rymmer framförallt två kärnområden: det ena är informationshantering och det andra är biblioteket som samhällelig institution. Under utbildningens gång lär du dig om  kunskapsorganisation, klassifikation och kategorisering, sökning och förmedling av information samt inte minst om bibliotekens roll som kunskaps- och kulturinstitutioner.

En examen med inriktning B&I ger dig möjlighet till arbete inom hela bibliotekssektorn, det vill säga såväl folkbibliotek som forsknings-, special- och företagsbibliotek. Det kan också finnas arbete som informationsspecialist inom näringsliv, myndigheter och organisationer.

Vid Institutionen för ABM finns också en växande forskarutbildning i B&I.

Senast uppdaterad: 2023-05-10