Masterprogrammet i ABM

​Masterprogrammet i ABM (arkiv, bibliotek och museer) ger teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom dessa fält. Det handlar om att bevara, ordna och förmedla olika former av information och kulturarv, idag och för framtiden. Inom inriktningen biblioteks- och informationsvetenskap får du lära dig om kunskapsorganisation, klassifikation och kategorisering, sökning och förmedling av information samt inte minst om bibliotekens roll som kunskaps- och kulturinstitutioner.

Mer om programmet

Senast uppdaterad: 2023-03-15