Masterprogrammet i ABM

Masterprogrammet i ABM ger teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom arkiv, bibliotek och museer. Programmet är tvåårigt och har inriktningarna: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap samt Musei- och kulturarvsvetenskap. Gemensamt är att du studerar kulturarv och informationshantering i ett samhällsperspektiv. Det handlar om att bevara, ordna och förmedla olika former av information och kulturarv i går, i dag och i framtiden.

Varför ABM?

Det finns viktiga skillnader mellan den praktiska verksamheten vid arkiv, bibliotek och museer, men samtidigt medför framväxten av olika former av digitalt bevarande och förmedlande att de närmar sig varandra. Som forskningsfält har arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap många beröringspunkter. Därför finner vi det naturligt med ett utbildningsprogram som fokuserar både det som förenar och skiljer de tre ämnena.

Vissa av programmets kursmoment är specifika för varje inriktning, andra läser man gemensamt. Moment som brukar framhållas som utmärkande för utbildningen i Uppsala är den grundliga undervisningen i digital organisering och förmedling samt möjligheten att göra en fem veckor lång praktik.

Programmet leder efter två års studier till en filosofie masterexamen med ABM som huvudområde. Programmet har Uppsala som studieort, men en av inriktningarna, den biblioteks- och informationsvetenskapliga, kan också läsas på distans. Såväl distans- som campusutbildning ges på helfart.

Inriktningar

Inriktning Arkivvetenskap
Inriktning Biblioteks- & informationsvetenskap
Inriktning Musei- & kulturarvsvetenskap

Från utbildningskatalogen med information om behörighet och instruktioner för urval m.m.

Information om inriktningen Arkivvetenskap från utbildningskatalogen.
Information om inriktningen Biblioteks- & informationsvetenskap från utbildningskatalogen.
Information om inriktningen Musei- & kulturarvsvetenskap från utbildningskatalogen.

Senast uppdaterad: 2022-03-11