Masterprogrammet i digital humaniora

Är du humanist och intresserad av att fördjupa dig i digitala medier och digitala redskap? Har du funderat på människans roll i det digitala samhället och vilken betydelse digitalisering har för kultur, forskning och samhällsliv? På masterprogrammet i digital humaniora får du möjlighet att vidareutveckla din humanistiska kompetens parallellt med en fördjupad och systematiserad förståelse för digital humaniora.

Mer om programmet

______________________________________________________________________

Behörighet och anmälan

Anmälan till programmet sker via www.antagning.se. Behörig är den som innehar en filosofie kandidatexamen med humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Se www.antagning.se för information om hur du går tillväga för att söka till programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.


Viktiga datum

Se www.antagning.se för information om viktiga datum, inklusive sista anmälningsdatum, samt ansökninginstruktioner till programmet.


Senast uppdaterad: 2023-05-10