Utbildning vid ABM

Institutionen för ABM ger två utbildningsprogram: Masterprogrammet i ABM och Masterprogrammet i digital humaniora.

Masterprogrammet i ABM är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som ges med inriktningarna Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap eller Musei- och kulturarvsvetenskap. Du får teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom arkiv, bibliotek och museer.

För att antas till masterprogrammet i ABM, oavsett inriktning, krävs att du har en kandidatexamen, som du kan ha tagit ut i valfri ämneskombination. Eftersom ABM-sektorn behöver många olika slags kompetenser kan du ha en bakgrund i såväl naturvetenskap som humaniora och samhällsvetenskap.

Läs mer om Masterprogrammet i ABM.


Masterprogrammet i digital humaniora är en tvåårig internationell utbildning på avancerad nivå som resulterar i en masterexamen i digital humaniora. Programmet är mångdisciplinärt och ger dig möjlighet att vidareutveckla din humanistiska kompetens med efterfrågade tekniska färdigheter och kunskaper om den digitala samtiden. Du kommer kunna arbeta inom kulturarvs-eller digitaliseringssektorn samt med kultur- och informationsförmedling. En annan möjlighet är utvecklings- och utredningsarbete där din humanistiska bakgrund och dina tekniska färdigheter kommer till användning. Programmet ger en också god grund för doktorandstudier om du vill satsa på en forskarkarriär.

För att antas till masterprogrammet i digital humaniora krävs att du har en Filosofie kandidatexamen med ett humanistiskt huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Läs mer om Masterprogrammet i digital humaniora.

Kontakt utbildningsfrågor

Kursadministratör & studievägledare: Görel Tunerlöv
gorel.tunerlov@abm.uu.se
018 - 471 22 92

Tel.tid:Tis - fre 13.30-16

Kontakta kursadministratören och studievägledaren om du har frågor angående: 

  • Registreringantagning, intyg
  • Generell studieinformation om institutionens utbildningar

Studierektorer:

Anne-Christine Norlén (pedagogiska frågor)

anne-christine.norlen@abm.uu.se
018 - 471 22 17

Christer Eld (administrativa frågor)

christer.eld@abm.uu.se

018 - 471 33 88

Kontakta studierektor angående pedagogiska och administrativa frågor av övergripande karaktär.

Senast uppdaterad: 2021-07-01