Utbildning vid ABM

Institutionen för ABM ger två program på avancerad nivå: Masterprogrammet i ABM och Masterprogrammet i digital humaniora.

Masterprogrammet i ABM är en tvåårig utbildning som ges med inriktningarna Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap eller Musei- och kulturarvsvetenskap och  som resulterar i en masterexamen i ABM. Du får teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom arkiv, bibliotek och museer. Programmet ger en också god grund för doktorandstudier om du vill satsa på en forskarkarriär.

För att antas till masterprogrammet i ABM, oavsett inriktning, krävs att du har en kandidatexamen, som du kan ha tagit ut i valfri ämneskombination. Eftersom ABM-sektorn behöver många olika slags kompetenser kan du ha en bakgrund i såväl naturvetenskap som humaniora och samhällsvetenskap.

Läs mer om Masterprogrammet i ABM.


Masterprogrammet i digital humaniora är en tvåårig internationell utbildning som resulterar i en masterexamen i digital humaniora. Programmet är mångdisciplinärt och ger dig möjlighet att vidareutveckla din humanistiska kompetens med efterfrågade tekniska färdigheter och kunskaper om den digitala samtiden. Du kommer kunna arbeta inom kulturarvs-eller digitaliseringssektorn samt med kultur- och informationsförmedling. En annan möjlighet är utvecklings- och utredningsarbete där din humanistiska bakgrund och dina tekniska färdigheter kommer till användning. Programmet ger en också god grund för doktorandstudier om du vill satsa på en forskarkarriär.

För att antas till masterprogrammet i digital humaniora krävs att du har en Filosofie kandidatexamen med ett humanistiskt huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Läs mer om Masterprogrammet i digital humaniora.


Kontakt utbildningsfrågor

Kontakta kursadministratören och studievägledaren om du har frågor angående: 

  • Registrering, antagning, intyg
  • Generell studieinformation om institutionens utbildningar
  • Telefontid: Tis - fre 13.30-16

Kursadministratör & studievägledare


Kontakta studierektorerna angående pedagogiska och administrativa frågor av övergripande karaktär.

Studierektor för pedagogiska frågor

Studierektor för administrativa frågor

Studierektor för programmet i Digital Humaniora


Om du har mer övergripande frågor gällande universitetets utbildningar, samtal kring studier, yrkesliv och arbetsmarknad samt frågor om högskoleregler, antagningskrav och examensregler, kan du vända dig till Uppsala universitets centrala karriär- och studievägledning

Senast uppdaterad: 2023-10-06