Tidskrift för ABM | Volym 7, Nummer 1

Tidskrift för ABM | Volym 7, Nummer 1

Ida Grönroos

Preface, s. 1-2

ARTIKLAR

Katharina de Burger and Elin Olsson

Books & Bricks: media technologies in library design, p. 3-22  

Madelene Widholm and Emma Andersson

The Future Relationship between Archival Institutions and Genealogists due to Genetic Ancestry Testing, p. 23-39 

Camilla Lyckblad

Hands off the Picture Collection?, p. 40-48 

Ina-Maria Jansson

Digital humaniora i drömmande spirors stad: Rapport från en sommarkurs, p. 49-55 

Daniel Lundin

Människans beroende av att samla och kopiera, p. 56-59

Last modified: 2023-01-15