Completed PhD projects

Doktorsexamina i biblioteks- och informationsvetenskap

Ina-Maria Jansson (2023) Förflutenhet för alla?: Digitalt deltagande som metod för demokratisk kulturarvsproduktion. Avhandlingen finns att köpa i Skrifter utgivna av Institutionen för ABM. Ytterligare information om avhandlingen finns i DiVA.

Inge Zwart (2023) Beyond the Participatory Project: Practices of Organising, Planning and Doing Participation in Museums. Avhandlingen finns att köpa i Skrifter utgivna av Institutionen för ABM. Ytterligare information om avhandlingen finns i DiVA.

Amalia Juneström (2022) Avhandlingen finns att köpa i Skrifter utgivna av Institutionen för ABM. Ytterligare information om avhandlingen finns i DiVA.

Olle Sköld (2018) Documenting Videogame Communities: A Study of Community Production of Information in Social-Media Environments and its Implications for Videogame Preservation.
Avhandlingen finns att köpa i Skrifter utgivna av Institutionen för ABM. Ytterligare information om avhandlingen finns i DiVA.

Lisa Börjesson (2017) Resources for scholarly documentation in professional service organizations: A study of Swedish development-led archaeology report writing.
Avhandlingen finns att köpa i Skrifter utgivna av Institutionen för ABM. Ytterligare information om avhandlingen finns i DiVA.

Arwid Lund (2015), Frihetens rike: Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen.
Information om avhandlingen finns i DiVA.

Björn Hammarfelt (2012), Following the Footnotes: A Bibliometric Analysis of Citation Patterns in Literary Studies.
Avhandlingen finns att köpa i Skrifter utgivna av Institutionen för ABM. Ytterligare information om avhandlingen finns i DiVA.

Per Nyström (2011), Att göra historia: en kritisk studie av historieämnet som kunskapsorganiserande system.
Avhandlingen finns att köpa i Skrifter utgivna av Institutionen för ABM. Ytterligare information om avhandlingen finns i DiVA.

Åse Hedemark (2009), Det föreställda biblioteket: en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970‒2006.
Avhandlingen finns att köpa i Skrifter utgivna av Institutionen för ABM. Ytterligare information om avhandlingen finns i DiVA.

Ulrika Kjellman (2006), Från kungaporträtt till läsketikett: en domänanalytisk studie över Kungl bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och indexeringsfrågor.
Avhandlingen finns att köpa i Skrifter utgivna av Institutionen för ABM. Ytterligare information om avhandlingen finns i DiVA.

Licentiatexamina i biblioteks- och informationsvetenskap

Jesper Ducander (2009), Från någon som vet till andra som inte vet: en studie av Alf Henrikson som folkbildare.
Licentiatavhandlingen finns att köpa i Meddelanden från Institutionen för ABM. Ytterligare information licentiatavhandlingen finns i DiVA