Archival Appraisal: Strategies and Practices

 

My research is about archival appraisal at public archival institutions.

One study examines the ongoing revision of the Swedish National Archives' appraisal policy in a comparative international perspective (written in Swedish): Hur ska nutiden bevaras?

Another study looks into the application and consequences of a specific method, namely retention of sample archives: Implementation of appraisal regulations including the selection of sample archives. A case study on the Swedish country district police

 

Ansvarig forskare

Reine Rydén

Reine Rydén

Universitetslektor vid Institutionen för ABM och Docent i historia, universitetslektor i arkivvetenskap.

Jag disputerade 1998 vid historiska institutionen i Göteborg på en avhandling om framväxten av böndernas organisationer. Till Uppsala universitet och historiska institutionen kom jag 2003 med ett forskningsprojekt om ekologiskt lantbruk. Efter det jobbade jag några år på landsarkivet och landade 2009 här på ABM. Mina forskningsintressen inom arkivvetenskap är särskilt bevarande- och gallringsfrågor.

Jag är medlem i mentorsnätverket. De undervisningsformer som jag använder mest är seminarier, föreläsningar och handledning. Läs mer här.

Extremt informationsbevarande

Vissa typer av information, exempelvis om förvaringen av radioaktivt avfall, måste bevaras under en tidsperiod som långt överstiger det som någon människa kan förutse. Problemet är inte enbart, inte ens främst, av teknisk natur. Diskussionen om dessa frågor står i centrum för detta projekt. 

Publikationer:

”Extremt bevarande – Kan information bevaras i 100.000 år?” Arkiv. En tidskrift om arkivets alla aspekter 2015:1, s. 20–23.

“Extreme long-term preservation of information – who cares? Swedish opinions about nuclear waste information”, Information Research, Vol. 23, no. 1 (2018).

“Archivists and Time. Conceptions of Time and Long-Term Information Preservation among Archivists”, Journal of Contemporary Archival Studies, Vol. 6, Article 6 (2019).

Hur ska information om kärnavfall bevaras? Rapport från en workshop. Arkiv. En tidskrift om arkivets alla aspekter 2019:3, s. 26–28.