Aktuellt

ABM-forskare deltar i projekt om samhällsutmaningar

2021-01-27

De projekt som fått medel handlar om att utveckla lärande om kulturarv på distans, förbättra tekniken i smarta fönster, utforma goda digitala dagliga verksamheter, införa en modell för mentormödraskap i socialt utsatta områden samt fenotypning av mikroalger för effektivare bioproduktion.

Läs intervju med Anna Foka vid institutionen för ABM som är projektledare för ett av projekten Världskultur blir digital lärupplevelse

Här kan du läsa intervjun