Lika villkor - ABM

Kontakta likavillkorsombudet Ulrika Kjellman angående jämställdhets- och mångfaldsfrågor som rör institutionen för ABM.

All e-post från studenter till och från anställda på universitetet, inkl. likavillkorsombud, är allmänna handlingar. I normalfallet är de offentliga att läsa för den som begär ut dem.

SALV Uppgiftsbeskrivning

Om du upplever dig trakasserad eller diskriminerad på institutionen, se Hantering av ärenden rörande trakasserier och diskriminering

Du kan också se länkar om likavillkorsfrågor på och utanför Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2023-04-17