Institutionen för ABM

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, 752 38 Uppsala
Postadress: Box 625, 751 26 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 2292
Fax: 018-471 3480

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Ekonomiadministration:

Personaladministration:

ABM:s institutionsstyrelse

Ordförande

Åse Hedemark, (prefekt)

Ledamöter Lärare

(nuvarande sitter 2022-01-20 - 2025-01-20), (4 ord., 2 suppl.):
Ordinarie: Anne-Christine Norlén, Christer Eld, Reine Rydén, Ulrika Kjellman, Kerstin Rydbeck, Anna Foka
Suppleant: Olle Sköld, Amanda Wasielewski

Ledamöter TA-personal

(nuvarande sitter 2022-01-20 - 2025-01-20) (1 ord., 1 suppl.):
Ordinarie: Clelia LaMonica
Suppleant: Emma Molin Eksell

Ledamöter Forskarstuderande

(2024-01-20 - 2025-01-20) (1 ord., 1 suppl):
Ordinarie: Camilla Lyckblad
Suppleant: Nasrin Mostofian

Ledamöter Grundstudenter

(1 ord., 1 suppl,):
Ordinarie: Marie Florin
Suppleant: Cornelia Andersson

Senast uppdaterad: 2024-01-10