Nasrin Mostofian

  • Datum: –16.00
  • Plats: 4-2007
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Seminarium

Nasrin Mostofian arbetar som doktorand på Institutionen för ABM.