Slutseminarium: Dydimus Zengenene

  • Datum: –16.00
  • Plats: 4-2007
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Seminarium

På seminariet diskuteras Zengenenes avhandlingsmanuskript om management i Wikimedia. Som opponent fungerar FD Arwid Lund, Södertörns högskola.

 

The seminar discusses Zengenene’s doctoral thesis manuscript on management in Wikimedia. The opponent is Dr Arwid Lund from Södertörn University.