Tema: Projektansökan

  • Datum:
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Seminarium

På det interna seminariet presenteras och diskuteras utkast till projektansökan.