European Training Network – Participatory Memory Practices (POEM)

POEM är ett konsortium av ledande europeiska universitet, minnesinstitutioner, medborgarorganisationer och företag från Cypern, Danmark, Tyskland, Sverige och Storbritannien. Syftet med POEM programmet är att forska i och utbilda experter i deltagarinriktade kulturarvspraktiker och kulturarvspolitik.

POEM logo
Participatory Memory Practices (POEM)