DOME-konsortiet

DOME är ett konsortium där forskare från Karlstads universitet, Karolinska Institutet, KTH, Lunds Universitet, Högskolan i Skövde, Uppsala universitet och Örebro universitet ingår. Vi har forskat på patienters tillgång till sin journal sedan 2011, och forskarna i konsortiet ses fortfarande två gånger om året för att diskutera studier och forskning.

Syftet med DOME är att utifrån studier av e-hälsoprojekt bygga upp kunskap om införande och användning av e-hälsotjänster för patienter. DOME har samarbete med de parter som ingår i införandet av Journalen i Sverige.

Ett konkret mål med forskningen är att skapa bättre underlag för framtida införande av eHälsotjänster. Konsortiet strävar således efter att ta fram rekommendationer för införande av nya eller förbättrade e-hälsotjänster inom hälso- och sjukvården. Erfarenheter som görs inom DOME kommer att spridas genom alla för projektet tillgängliga kanaler.

Läs mer om DOME på www.domeconsortium.org 

DOME logo
Senast uppdaterad: 2022-10-13