Bokcirkeluppropet i Uppsala län 2013

Hur många bokcirklar finns det egentligen i Uppsala län?

Tanken med Bokcirkeluppropet var att ta reda på den saken. Uppropet riktade sig till alla i länet som då och då träffas i en grupp för att prata litteratur och läsning. Uppropet pågick under 2013 och möjligheten att delta finns därför inte längre. Insamling av information till denna delstudie inom forskningsprojektet "Läsarnas cirklar" avslutades vid årsskiftet 2013/14.

Uppropet hade formen av en enkätstudie och de bokcirklar i länet som fyllde i frågeformuläret deltog. Totalt inkom 231 seriösa och användbara enkätsvar. Analysen av dessa svar kommer att publiceras så småningom och när så sker kommer uppgifter om det att läggas ut på forskningsprojektets huvudsida.

Nedan finns den utförliga informationen kvar om syftena med uppropet, vilka det riktade sig till och vad det innebar att delta.

Vilka är syftena med bokcirkeluppropet?

Det talas mycket idag om att bokcirklarna är många - medierna brukar till och med likna bokcirklandet vid en ny "folkrörelse" i Sverige. Men egentligen vet vi inte så mycket. Forskningen om socialt läsande i vårt land är mycket begränsad. Syftet med bokcirkeluppropet är därför att få bättre kunskap om hur omfattande verksamheten är. Att göra en riksomfattande studie är en alltför stor uppgift, så därför avgränsas den till ett län - Uppsala län. Syftet är också att få en ungefärlig bild av deltagarna, vilken litteratur grupperna läser och hur de i övrigt arbetar.

Till vilka slags läsargrupper riktar sig uppropet?

Bokcirkeluppropet vänder sig till alla grupper på tre personer eller flera inom Uppsala län, som träffas då och då för att prata litteratur och läsning med varandra. Endast grupper som är aktiva nu idag, under 2013, ingår. Hur ofta gruppen träffas spelar ingen roll, bara det handlar om en verksamhet som är återkommande. Det finns läsargrupper som träffas en gång i veckan. Och det finns grupper som träffas bara en gång per år.

Måste gruppen kallas något speciellt?
Svaret är nej. Läsargrupper kan som bekant ha många olika namn (bokcirklar, bokklubbar, läsecirklar, litteraturcirklar, läseklubbar, litterära salonger osv...) och inom forskningsprojekt kallar vi dem för enkelhetens skull för bokcirklar. Men uppropet vänder sig till ALLA grupper - oberoende av vad gruppen kallar sig. Huvudsaken är att man träffas för att prata litteratur och läsning.

Måste gruppen vara organiserad på något speciellt sätt?
Svaret är nej, bokcirkeluppropet vänder sig till alla typer av grupper/cirklar som träffas för att prata litteratur och läsning, oberoende av hur de är organiserade. Väldigt många är fristående grupper som sköter sig helt själva. Andra är knutna till ett folkbibliotek eller till ett studieförbund. Bokhandlar och bokkaféer organiserar grupper. Det finns läsargrupper bland elever och personal på grundskolor, gymnasieskolor och folkhögskolor, bland studenter och personal vid universitet och högskolor. Det finns läsargrupper bland personal på företag, inom myndigheter och inom vården. Vissa museer organiserar läsargrupper. Svenska kyrkan och andra samfund likaså. Liksom politiska partier och en stor mängd föreningar av olika slag. Osv...

Spelar medlemmarnas ålder någon roll?
Svaret är nej, bokcirkeluppropet vänder sig till grupper för läsintresserade i alla åldrar - både barn och vuxna, unga och gamla.

Spelar medlemmarnas kön någon roll?
Svaret är nej, bokcirkeluppropet vänder sig till både män, kvinnor och transpersoner som träffas för att prata litteratur och läsning - antingen i enkönade eller i blandade grupper.

Spelar det någon roll vilken typ av litteratur gruppen läser?
Svaret är nej, bokcirkeluppropet vänder sig till alla grupper, oberoende av vilken typ av litteratur man fokuserar på.

Ingår grupper som kombinerar läsning och litteraturdiskussioner med andra aktiviteter?
Javisst, så länge som läsning och litteraturdiskussioner utgör en central aktivitet för gruppen, under träffarna. Men detta kan ju kombineras med andra aktiviteter. Det finns grupper som stickar och syr samtidigt, andra kombinerar litteraturdiskussioner med att se film, för vissa cirklar är matlagning och middag också en central aktivitet. Osv...

Ingår virtuella cirklar?
Bokcirkeluppropet fokuserar på läsargrupper/cirklar som träffas på traditionellt sätt, dvs. IRL (In Real Life). Vissa kommunicerar förstås också virtuellt mellan mötena. Men: grupper/cirklar som enbart kommunicerar virtuellt och aldrig träffas på annat sätt ingår inte i bokcirkeluppropet. Detta är egentligen den enda avgränsningen.

Hur gör man om någon i gruppen bor utanför länet?
Det går bra att delta i uppropet även om någon eller några i gruppen bor utanför länet - så länge majoriteten av medlemmarna bor i Uppsala län.

Hur gör man för att fylla i frågeformuläret?

Frågeformuläret finns fritt tillgängligt på webben, i elektronisk form, via ett speciellt enkätverktyg som Uppsala universitet utvecklat. Det är bara att klicka på länken ovan så kommer man till frågorna. Man fyller i svaren via datorn och när man är färdig klickar man bara på "skicka in"-knappen. Sedan är det klart.

OBS! Eftersom frågeformuläret ligger helt öppet på webben måste vi be om kontaktuppgifter till en medlem (lämpligtvis den som fyller i svaren eller t.ex. cirkelledaren), så vi vet att det verkligen handlar om ett seriöst svar. Svar som skickas in utan kontaktuppgift måste vi tyvärr kassera. Detta är viktigt att veta! Alla svar behandlas dock konfidentiellt (se mera om det under rubriken "Vad händer med svaren?").

Det är ett frågeformulär per läsargrupp som gäller. Antingen kan en medlem på egen hand svara för hela gruppen (meddela i så fall de övriga sedan, så att ingen mer också fyller i enkäten). Eller också hjälps man åt att fylla i frågorna. Gör det som blir enklast!

Hur lång tid det tar att fylla i frågorna är svårt att ange - det är nog olika för olika grupper. Men frågorna är konstruerade så att det ska gå så snabbt och enkelt som möjligt. Ge inte mera information på varje fråga än vad som verkligen efterfrågas. Tänk också på att alla svar måste fyllas i vid ett och samma tillfälle. Man kan alltså inte börja svara, spara detta och sedan fortsätta en annan dag.

Skulle någon grupp ha mycket stora svårigheter med att fylla i enkäten digitalt är det OK om man istället först skriver ut den på papper, sedan fyller i den för hand och skickar in den med vanlig post till Kerstin Rydbeck (se adressuppgifter i högermarginalen). OBS! Gör dock inte om enkätformuläret till en Word-fil eller PDF-fil som skickas via mejl.

Vad händer med svaren?

När man klickat på "skicka in"-knappen lagras det ifyllda frågeformuläret i en databas på Uppsala universitet. Ingen annan än projektledaren har då tillgång till formuläret eller kan läsa vad som står i svaren. Med andra ord kommer svaren alltså inte att synas öppet på webben. Uppgifterna i de ifyllda formulären behandlas konfidentiellt. Innan formulären arkiveras plockas uppgiften om kontaktperson bort, så att ingen ska kunna se ifrån vem svaren kommer.

Får man sprida informationen om uppropet vidare?

Javisst! All hjälp att sprida informationen vidare om bokcirkeluppropet mottages tacksamt! Målet är ju att den ska nå så många läsintresserade i Uppsala län som möjligt. Ju fler läsargrupper som deltar i uppropet, desto säkrare blir förstås resultaten. Använd gärna sociala medier som t.ex. Facebook eller Twitter, blogga eller mejla gärna, tipsa gärna medierna. Det går bra att använda loggan som finns i högermarginalen av denna sida, för att sprida information om uppropet.

Hur länge pågår uppropet?

Bokcirkeluppropet i Uppsala län pågår under hela återstoden av 2013, dvs. fram till och med den 31 december. Under den tiden kommer frågeformuläret att vara tillgängligt för alla nya läsargrupper som vill delta i uppropet.

Vem ansvarar för bokcirkeluppropet?

Ansvarig för Bokcirkeluppropet i Uppsala län 2013 och för forskningsprojektet LÄSARNAS CIRKLAR, som uppropet ingår i, är Kerstin Rydbeck - fil dr i litteraturvetenskap och professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Inst. för ABM, Uppsala universitet.

Har ni frågor eller synpunkter på frågeformulärets utformning? Eller har ni ytterligare information om er bokcirkelverksamhet som ni tror kan vara värdefull för forskningsprojektet? Skicka gärna ett mejl i så fall. Har ni producerat någon typ av skriftligt material om er läsargrupp som ni tror skulle kunna vara av intresse för projektet och som ni vill dela med er av? I så fall får ni också jättegärna höra av er, antingen per mejl eller per telefon (se kontaktuppgifter i högermarginalen).

Resultaten av uppropet - hur får man reda på dem?

Forskningsprojektet LÄSARNAS CIRKLAR kommer att pågå fram t.o.m. 2017. Vissa resultat från bokcirkeluppropet kommer dock att kunna redovisas direkt här på webbsidan redan under 2014. Resultat från projektet ska också publiceras fortlöpande i vetenskapliga artiklar. Alla publikationer redovisas på projektets huvudsida som återfinns här: http://www.abm.uu.se/forskning/pagaende-forskningsprojekt/bokcirklar/

Forskningsprojekt om bokcirklar

Bokcirkeluppropet ingår i forskningsprojektet Läsarnas cirklar, som studerar bokcirklar i Sverige idag.

Logga

Kontaktperson:

Professor Kerstin Rydbeck
Institutionen för ABM
Box 625, 751 26 Uppsala
018-471 79 78
förnamn.efternamn@abm.uu.se