Bild – kunskapsorganisation, indexering och digitalisering

Ulrika Kjellman

För mer information om projektet kontakta ansvarig forskar Ulrika Kjellman.

Publications

Sköld, O., Kjellman, U., Orrghen, A., Beckman, J. (2019). Moving Forward with Digital Scientific Images: A Study of Infrastructure, Digitization Work, and Digital Research Practices.Ingår i: Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference (DHN 2019), Copenhagen, Denmark, March 5-8, 2019., Costanza Navarretta, Manex Agirrezabal, Bente Maegaard (redaktör), Copenhagen. 415-425.


Kjellman, U. (2018). Bilden och biblioteket. Ingår i: Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession Joacim Hansson och Per Wisselgren (redaktör) Lund: BTJ.

Kjellman, U., Dahlström, M., Hansson, J. (2012). "As We May Digitize’ — Institutions and Documents Reconfigured".Liber quarterly: the journal of European research libraries, 21(3/4).

Kjellman, U. (2009). Digitalisering som standardisering: Verktyg i konciperingen av kulturarv.Ingår i: Digital formidling af kulturarv: Fra samling til sampling, Niels D. Lund (redaktör), Köpenhamn: Multivers. 219-237.

Kjellman, U., Hansson, J., Dahlström, M.(2009). Documents reconstructed: digitization and institutional practice as mediation.Ingår i: DOCAM '09, March 28-29 2009 in Madison Wisconsin, USA


Kjellman, U.(2008). Visual knowledge organization: towards an international standard or local institutional practice.Ingår i: Proceedings of the International Society for Knowledge Organization 12: Advances in knowledge organization

Kjellman, U.(2007). Om forskningen kring bildindexering inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området, belyst genom Kungl. bibliotekets bildsamlande verksamhet.Ingår i: Bild i bok— konsten att återfinna en illustration, Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala, Sverige, 1-13Mer information Ladda ner hela texten

Kjellman, U. (2006). Från kungaporträtt till läsketikett: en domänanalytisk studie över Kungl. bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och indexeringsfrågor. Doktorsavhandling, monografi.


Kjellman, U.(2003). Konsten att representera en bild: om hur LIS-forskningens teorier kring kunskapsorganisation och ämnesbestämning påverkat bildindexeringsforskningen. Svensk biblioteksforskning, 14(4).

Gram, M., Kjellman, U. (2000). Plattform för bilddatabaser: rapport. Rapport(Rapport / Kungl. biblioteket, 27)

Kjellman, U.(1999). Kungl. bibliotekets bilddatabas.ARLIS Norden Info. Uppsala.

Senast uppdaterad: 2022-10-13