Bevarande och gallring i policy och praxis

Projektet behandlar bevarande och gallring i teori och praktik vid svenska arkivinstitutioner.

En delstudie behandlar revideringen av Riksarkivets gallringspolicy ur ett jämförande internationellt perspektiv: Hur ska nutiden bevaras?

En annan delstudie granskar tillämpningen av en specifik gallringsmetod, nämligen bevarande av typarkiv, med fokus på vad som hände med landsfiskalernas arkivhandlingar: Implementation of appraisal regulations including the selection of sample archives. A case study on the Swedish country district police

Vidare undersöker jag, i samarbete med Tobias Berglund, genomförandet av ett gallringsbeslut som gällde de slutna utlänningslägren i Sverige under andra världskriget: Gallringen av Statens utlänningskommissions lägerarkiv

Ansvarig forskare

Reine Rydén

Reine Rydén

Universitetslektor vid Institutionen för ABM och Docent i historia, universitetslektor i arkivvetenskap.

Jag disputerade 1998 vid historiska institutionen i Göteborg på en avhandling om framväxten av böndernas organisationer. Till Uppsala universitet och historiska institutionen kom jag 2003 med ett forskningsprojekt om ekologiskt lantbruk. Efter det jobbade jag några år på landsarkivet och landade 2009 här på ABM. Mina forskningsintressen inom arkivvetenskap är särskilt bevarande- och gallringsfrågor.

Jag är medlem i mentorsnätverket. De undervisningsformer som jag använder mest är seminarier, föreläsningar och handledning. Läs mer här.

Extremt informationsbevarande

Vissa typer av information, exempelvis om förvaringen av radioaktivt avfall, måste bevaras under en tidsperiod som långt överstiger det som någon människa kan förutse. Problemet är inte enbart, inte ens främst, av teknisk natur. Diskussionen om dessa frågor står i centrum för detta projekt. 

Publikationer:

”Extremt bevarande – Kan information bevaras i 100.000 år?” Arkiv. En tidskrift om arkivets alla aspekter 2015:1, s. 20–23.

“Extreme long-term preservation of information – who cares? Swedish opinions about nuclear waste information”, Information Research, Vol. 23, no. 1 (2018).

“Archivists and Time. Conceptions of Time and Long-Term Information Preservation among Archivists”, Journal of Contemporary Archival Studies, Vol. 6, Article 6 (2019).

Hur ska information om kärnavfall bevaras? Rapport från en workshop. Arkiv. En tidskrift om arkivets alla aspekter 2019:3, s. 26–28.