Pågående forskningsprojekt vid institutionen för ABM

Inga-Lill Aronsson:

 • Transition, Memory and Reconciliation - inquiry into the Roles and Functions of Cultural and Natural Heritages in Areas of Conflict and Disaster
  Projektet utforskar ideér och praxis om kulturarvens betydelse i försoningsprocesser i post-konfliktsamhällen från ett komparativt perspektiv. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar freds och konflikt, religion, juridik och kulturantropologi.
 • The Never Ending Story
  Projektet kartlägger och utforskar de longitudinella konsekvenserna av ett tvångsförflyttningsprojekt i centrala Mexiko. Projektet bygger på etnografiskt fältarbete.

Åse Hedemark:

Isto Huvila:

 • CAPTURE
  Projektet som finansieras av ERC Consolidator Grant skapar nu kunskap om dokumentation av skapande och användning av forskningsdata.
 • NORDeHEALTH
  NORDeHEALTH forskar i personliga e-hälsotjänster.
 • InterPARES Trust AI
  Internationellt forskningsprojekt om artificiell intelligens och arkiv-, och informationsförvaltning.
 • Artificial Intelligence as a risk and opportunity for the authenticity of archives
 • ARKWORK
  Ett europeisk nätverk om arkeologiska praktiker och kunskapsarbete i den digitala omgivningen.
 • Libraries, Archives and Museums: Changes, Challenges and Collaboration (LAMC3)
  Projektet har till syfte att undersöka och skapa förståelse om förändring i ABM-fältet.
 • Marie Curie ITN POEM
  Projektet har till syfte att utbilda framtida experter inom kulturarvsområdet med fokus på delaktighetsorienterade minnespraktiker.
 • DOME-konsortiet
  DOME är ett konsortium där forskare från Karlstads universitet, Karolinska Institutet, KTH, Lunds Universitet, Högskolan i Skövde, Uppsala universitet och Örebro universitet med syfte att utifrån studier av e-hälsoprojekt bygga upp kunskap om införande och användning av e-hälsotjänster för patienter.

Ulrika Kjellman:

Kerstin Rydbeck:

 • Läsarnas cirklar. En litteratursociologisk undersökning om socialt läsande och läsargemenskaper i dagens Sverige
  Projektet söker kartlägga omfattningen av bokcirkelverksamheten i Sverige idag och studerar deltagarmönster, arbetssätt och funktioner hos olika typer av cirklar.
 • ALMPUB
  Projektet har till syfte att förstå hur digitaliseringen och globaliseringen påverkar ABM-institutionernas uppdrag att stödja och förstärka den offentliga sfären.
 • Libraries, Archives and Museums: Changes, Challenges and Collaboration (LAMC3)
  Projektet har till syfte att undersöka och skapa förståelse om förändring i ABM-fältet.
 • "Shared Reading" i Nordisk kontext
  Projektet som startar under våren 2019 har till syfte att via aktionsinriktad forskning följa och stimulera utvecklingen i Danmark, Sverige och Norge av Shared Reading, som är en metod för läsning av skönlitteratur i grupp.

Reine Rydén:

 • Bevarande och gallring
  Om två olika aspekter av bevarande av arkivinformation: 1) bevarande och gallring i teori och praktik vid arkivinstitutioner; 2) frågor relaterade till information om kärnavfall som måste bevaras under en tidsperiod som långt överstiger det som går att förutse.

Anna Foka

Nadzeya Charapan

Senast uppdaterad: 2023-11-21