Informationspraktiker, delaktighet och medie- och informationskunnighet

Forskningen om informationspraktiker, delaktighet och medie- och informationskunnighet på institutionen fokuserar på olika individers och gruppers informationspraktiker i flera olika kontexter från digitala (exempelvis internet, sociala medier, datorspel) till delvis och icke-digitala inom vardagliga och icke-vardagliga och arbets- och fritidsrelaterade sammanhang. Utifrån dessa informationspraktiker studeras också hur lärande av kompetenser och informationspraktiker konceptualiseras som medie- och informationskunnighet och litteraciteter. Tematiskt forskningen sträcker sig från barns och ungdomars biblioteksanvändning och hantering av användarinput online till vetenskapliga informationspraktiker, hälsa och delaktighet i kulturarvs- och minnespraktiker och -arbete.

Forskare

Vid Institutionen för ABM bedriver följande personer forskning som på olika sätt anknyter till kunskapsorganisation och dokumentation:

  • Amalia Juneström
  • Olle Sköld
  • Ulrika Kjellman
  • Åse Hedemark
  • Isto Huvila
  • Dydimus Zengenene
  • Anna Foka