Kunskapsorganisation och dokumentation

Forskningen om kunskapsorganisation, samlingar, och vetenskaplig kommunikation och produktion fokuserar på frågor som tangerar användning och skapandet av samlingar, dokumentation och dokument. Samlingar skapas och används för vetenskaplig forskning men allt oftare ses de också som en resurs och infrastruktur för bredare grupper och handlande i samhället. Forskningen på Institutionen för ABM intresserar sig för samlingar i bred bemärkelse och omfattar både digitalt och fysiskt material. Såväl föremål, böcker, arkivhandlingar, illustrationer och bilder som dataspel och digitala objekt och samlingsstrukturer innefattas av detta forskningsfält.

Forskare

Vid Institutionen för ABM bedriver följande personer forskning som på olika sätt anknyter till temat:

  • Ulrika Kjellman
  • Olle Sköld
  • Christer Eld
  • Inga-Lill Aronsson
  • Reine Rydén
  • Isto Huvila
Senast uppdaterad: 2023-11-27