Informationssamhällets infrastrukturer: politik, ekonomi, juridik, vetenskap.

Här avses de strukturella förutsättningarna för information som en av samtidens mest centrala resurser. Det kan handla om yttrandefrihet, upphovsrättens roll och betydelse för arkiv, bibliotek, museer och informationsintensiva miljöer, informations- och kulturpolitik på nationell och internationell nivå samt förhållandet mellan ny teknologi och informationens spridning och kontroll. Även bibliometri hör hit.