ABM-institutioner, medborgarskap, läs- och bildningspraktiker i dåtid och nutid

Forskningen om ABM-institutioner, medborgarskap, läs- och bildningspraktiker i dåtid och nutid fokuserar på frågor kopplade till läsning, bildning och kulturförmedling. Särskild tyngdpunkt läggs vid medborgares relation till ABM-institutioner och vilken roll dessa spelar och har spelat för olika grupper i samhället. Forskningen inom detta tema inbegriper såväl historiska som mer nutida perspektiv på dessa frågor och handlar om allt från kultur- och ut/bildningspolitik till studier av medborgares delaktighet i samhället.

Forskare

Vid Institutionen för ABM bedriver följande personer forskning som på olika sätt anknyter till temat:

  • Åse Hedemark
  • Kerstin Rydbeck
Senast uppdaterad: 2023-11-27