ABM:s forskningsområden

Vid Institutionen för ABM bedrivs forskning som bygger på samspel av perspektiv från arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap, och digital humaniora. Särskilt för forskningen i Uppsala är att den grundas på ett interdisciplinärt intresse i informations- och kunskapsinfrastrukturer, samlingar och samhälleligt minne. Vi är intresserade i  förändrande utgångspunkter, arrangemang och praktiker hur de skapas, organiseras, förvaltas och tas i bruk både i en historisk perspektiv och i nutiden.

Institutionen samarbetar med andra ämnen inom Uppsala universitet och har flertal svenska och internationella samarbetspartner.

Senast uppdaterad: 2023-11-27