Kunskap, organisation, makt (KOM)

Forskningsnoden KOM samlar forskare, doktorander och masterstudenter för filosofiska och historiska analyser av kunskaps- eller informationssamhället. Politiska utmaningar och prioriteringar diskuteras idag utifrån premissen om en genomgripande förändring där de ekonomiska, sociala och kulturella förhållandena i grunden omskapas. Förutsättningarna för att diskutera gemensamma angelägenheter förändras i takt med att såväl det enskilda som det kollektiva utrymmet för reflektion och handling förflyttas.

Humanistiska forskare bör i långt högre grad än de hittills gjort bidra till dessa diskussioner. Redan premissen om ett radikalt skifte förtjänar att diskuteras mer ingående. I historiskt perspektiv tycks det snarare som att produktion och cirkulation av kunskap har bidragit till att omskapa samhället under flera hundra år. Samtidigt har onekligen mycket på detta område förändrats på ett genomgripande sätt. I vilka avseenden är dagens visioner om kunskapens roll i samhället, ekonomin och politiken annorlunda än de tidigare?

KOM arbetar med ett inkluderande kunskapsbegrepp sär de historiskt och teoretiskt föränderliga gränsdragningarna också informerar forskningsaktiviteterna. Skärningspunkterna mellan tre olika aspekter av kunskapshantering står i fokus för nodens arbete: kunskapsframställningens materialitet, dess organisatoriska aspekter samt den därmed förbundna produktiviteten i fråga om maktrelationer. Respektive tema ska således förstås som analytiska aspekter av kunskapsproduktionen snarare än som stadier i densamma, vilket ofta är fallet då man skiljer på exempelvis ”insamlingsarbete” och ”institutioner” eller ”förmedling” och ”tillämpningar”. Istället arbetar vi i KOM med frågor om hur kunskap uppstår och förmedlas i skilda kunskapsmedier, hur de olika kunskapsmedierna samspelar med organisatoriska aspekter, samt hur makt upprättas och utövas i detta samspel.

Här är människorna bakom KOM:

Forskningsledare: Mikael Byström (historia),
Tomas Ekenberg (filosofi)
Kontaktperson, ABM: Isto Huvila
Kontaktperson, Idéhistoria: Frans Lundgren