Utbildning på forskarnivå vid Inst. för ABM

Vid Institutionen för ABM finns sedan 1999 finns en utbildning på forskarnivå i Biblioteks- & informationsvetenskap. Inom detta är variationen på studierna stor och inriktningar inom utbildning sträcker från arkivvetenskap och informationsvetenskap till biblioteksstudier, musei- och kulturarvsvetenskaplig forskning, vetenskapsstudier och digital humaniora.

Via länken till utbildningsgrenen av denna hemsida kan du läsa mer om utbildningen på forskarnivå.