Bilden som bevis: om Rasbiologiska institutets fotografiska bildsamling och bruket av bilden som verktyg i den vetenskapliga praktiken

Vid Uppsala universitetsbiblioteks (UUB) kart- och bildenhet finns en unik fotografisk samling från det statliga institut för rasbiologi som var verksamt i Uppsala 1922–1959. Samlingen består av 108 album och 50 mappar med sammanlagt 12 123 fotografier från institutets verksamhet under 1920- och 1930-talet. Här finns ett persongalleri över det svenska folket indelade i olika grupper som ”lappar och lappblandad befolkning, judar och vallonättlingar, zigenare och deras ättlingar, diverse blandtyper, brottslingar och andra undermåliga´”.

Bildmaterialet utgör naturligtvis en unik dokumentation av det svenska rasbiologiska projektet men visar också, på vilken avgörande betydelse fotografiet hade i institutets vetenskapliga arbete och i det rasbiologiska projektet. Bilderna spelade på många sätt en avgörande roll för möjligheten att driva tesen om fysionomins förmåga att vittna om rasmässiga karaktärsdrag och livsförutsättningar. Genom den fotografiska bilden kunde man inte bara dokumentera olika gruppers fysionomiska särdrag och levnadsförhållanden utan också förmedla dessa idéer på ett effektivt sätt.

Syftet med projektet är att se närmare på hur detta arbete gick till, dvs. på vilket sätt institutet använde sig av bildmediet i den vetenskapliga processen och hur det ingick som ett verktyg inom den aktuella vetenskapliga institutionella praktiken.

Forskningen är finansierad av VR.

Ansvarig forskare

Ulrika Kjellman

Universitetslektor vid ABM och docent i biblioteks- och informationsvetenskap

Forsknings- och undervisningsintressen:

  • Bild och kunskapsorganisation.
  • Bilden som vetenskapligt dokument.
  • Kulturarv och digitalisering.

Läs mer om Ulrika Kjellman här

PUBLIKATIONER Kopplat till Projektet

Kjellman, U. (2019). The Construction of Whiteness in the Work of The Swedish State Institute for Race Biology.Ingår i: Shades of Whiteness, Brill Academic Publishers. 53-63.

Kjellman, U. (2017). Images as scientific documents in Swedish race biology: two practices.Information research, UNIV SHEFFIELD DEPT INFORMATION STUDIES. 22(1).


Kjellman, U. (2017). Fysionomi och fotografi – den rasbiologiska konstruktionen av den nordiska rasen som vit.Ingår i: Ras och vithet: Svenska rasrelationer i går och i dag, Tobias Hübinette (redaktör), Stockholm: Studentlitteratur. 47-67.

Kjellman, U. (2016). To Document the Undocumentable: Photography in the scientific practice of physical anthropology and race biology. Journal of Documentation, 72(5): 813-831.

Kjellman, U., Eld, C. (2015). The Construction of Whiteness in the Work of The Swedish State Institute for Race Biology.Ingår i: Conceptions of Whiteness: White Privilege, 10th to 12th May 2015, Dubrovnik, Croatia (Hrvatska)

Ulrika Kjellman (2014) ”How to picture race?: The use of photography in the scientific practice of the Swedish State Institute for Race Biology”, Scandinavian Journal of History. In press.

Ulrika Kjellman (2013) "A Whiter Shade of Pale: Visuality and race in the work of the Swedish State Institute for Race Biology" i: Scandinavian Journal of History. Version of record first published: 27 Feb 2013: http://www.tandfonline.com/eprint/yr8A7b6pDdzm9HcMUd9Q/ful