Avslutade forskningsprojekt vid Inst. för ABM

Samuel Edquist:

Isto Huvila:

Ulrika Kjellman

Kerstin Rydbeck:

  • Genus och folkbildning
    Projektet hade till syfte att studera kvinnors positioner inom de svenska folkrörelsernas bildningsarbete och inom den organiserade folkbildningen, framförallt under 1900-talets första hälft.

Eva Hemmungs Wirtén:

Senast uppdaterad: 2022-02-10