Tidskrift för ABM | Volym 5, Nummer 1

Inge Zwart

Preface, s. 1-3

Artiklar

Reine Rydén

Proveniensprincipproblematiken: Hur omorganisationer och förtecknings-principer försvårar för arkivens användare, s. 4-16

Alma Aspeborg

Morgue, Mausoleum – or Museum? How museum materiality works to transform human remains, s.17-33 

Klara Müller 

Pappersfloden på sjukhusen: datamaskinen som 1960-talets lösning på informationsproblem inom sjukvården, s. 34-53

Nadim Herbert

“Woke-Washing” a Brand: Socially Progressive Marketing by Nike on Twitter and the User Response to it, s. 54-70

Notiser

Björn Ekström, Elisa Tattersall Wallin och Hana Marčetić

Programming Historian: Novice-friendly tutorials on digital methods, 71-75

Joel Gordon Hultsjö

Review of Edward Snowden’s Permanent Record (2019), 75-83

Reseberättelse

Caroline Wänlund

Bibliotek i England, s. 84-99

Redaktionskommittén 2020 består av studentrepresentanterna Thomas Dawson, Aikaterini Charalampopoulou,  Elisa Serrano Ausejo, Johan Jönsson och Emma Andersson. Doktorandrepresentanterna Inge Zwart och Amalia Juneström, lärarrepresentanterna Ulrika Kjellman och Isto Huvila och ansvarig utgivare Åse Hedemark .