Tidskrift för ABM | Volym 4, Nummer 1

Amalia Juneström

Förord, s. 1-3

ARTIKLAR

Fredrik Hanell,

Teacher Students' Digital Daily Lives: Information Literacy at a Pre-School Teacher Education - A summary. s. 4-8

Lisa Olsson Dahlquist,

Popular education for participation. A study of the public libary's democratic role in a digital society, s. 9-14

RESEBERÄTTELSER

Caroline Wänlund,

Samernas bibliotek i Jokkmokk, s. 15-22

Annika Stengard och Matilda Granberg,

BOBCATSSS 2019, s. 23-27

Sebastian Cöllen,

Stammbücher - Textualität und Sprachen. Från en stambokskonferens i Tübingen. s. 37

Redaktionskommittén för volym 4, nummer 1 har bestått av Ina-Maria JanssonAmalia Juneström, Ulrika Kjellman och Isto Huvila. Ansvarig utgivare är Åse Hedemark.