Tidskrift för ABM | Nummer 1

Inga-Lill Aronsson och Isto Huvila,
Förord, s. 1-3 

Karl Pettersson,
Markdown som format för digitalt bevarande, s. 4-19.

Linnea Ollaiver,
Reseberättelse från Jyväskylä: museer som förändrar liv och andra reflektioner om etik, s. 20-26.

Olle Sköld och Lisa Börjesson,
Det svenska spelarvet: strategisk bevarandeplanering behövs i nationell strategi för spelindustrin, s. 27-29.

Åse Hedemark och Reine Rydén,
Utveckling av det nätbaserade lärandet: en försöksverksamhet, s. 30-36.

Redaktionskommittén för nummer 1 består av Petra Thorsson, Alice Wallace, Olle Sköld, Lisa Börjesson, Inga-Lill Aronsson och Isto Huvila. Tack också till Karolina Andersdotter och Mathilda Meijling som bidrog till det inledande arbetet. Ansvarig utgivare är Ulrika Kjellman.