Tidskrift för ABM | Volym 2, nummer 1

Ina-Maria Jansson och Isto Huvila,

Förord, s. 1-3. 

ARTIKel

Björn Ekström,

Publiceringsvariationer: en jämförelse mellan DigitaltMuseum och UbuWeb, s. 4-14.

RESEBERÄTTELSE

Maja Dahlqvist,

Arkiv och kulturarv i Sarajevo – rapport från en praktik- och forskningsresa, s. 15-19.

Inger Lundberg,

American museums – an experience, s. 20-26.

Nadzeya Charapan,

When in Sweden, do as Swedes do: deconstructing the cultural metaphor of ”the Swedish stuga” during a trip to Ramhäll, s. 27-38.

NOTIS

Elisabet Edin,

Exploring creative spaces in Australian libraries, s. 39-43.

Redaktionskommittén för volym 2, nummer 1 består av studentrepresentant Karin Bäckersten, doktorandrepresentanterna Lisa Börjesson och Ina-Maria Jansson, lärarrepresentanterna Inga-Lill Aronsson och Isto Huvila. Ansvarig utgivare är Ulrika Kjellman.