Tidskrift för ABM | Volym 3, Nummer 1

Ina-Maria Jansson

Förord, s. 1-3

ARTIKLAR

Lisa Börjesson,

Resurser för vetenskaplig dokumentation i professionella tjänsteorganisationer – En sammanfattning, s. 4-17

Olle Sköld,

Dokumentation av datorspelsgemenskaper– En sammanfattning, s. 18-39

RESEBERÄTTELSER

Malin Barkelind

Bobcatsss 2018 i Riga, s. 40-48

Anna Holmbom

Konferensresa till London, s. 49-57

NOTISER

Angelica Ruckstuhl och Emma Schill

Är du verkligen värd pengarna? Museernas finansiella situation, möjligheter och utmaningar, s. 58-65

Redaktionskommittén för volym 3, nummer 1 har bestått av Ina-Maria Jansson, Amalia Juneström, Alicia Bergli, Hanna Magnuson, Camilla Wallin Bergström, Beatrice Haglund, Tobias Berglund och Isto Huvila. Ansvarig utgivare är Ulrika Kjellman