Tidskrift för ABM | Volym 2, nummer 2

Ina-Maria Jansson och Isto Huvila,

Förord, s. 1-4. 

ARTIKEL

Björn Ekström,

Vart är open access-rörelsen på väg? Fyra tendenser i svenska och brittiska open access-nätverk, s. 5-35.

Lina Emilia Bysell, Wanda Verster, Anders Magnusson,

Post-apartheid reconciliation through buildings: A comparison between two South African Museums, s. 36-60

RESEBERÄTTELSE

Katarina Evasdotter Birath,

Studieresa till Rom med kursen Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien, s. 61-73.

NOTIS

Karin Bäckersten,

Minnenas närvaro i Buenos Aires, s. 74-82.

Redaktionskommittén för volym 2, nummer 2 består av Ina-Maria Jansson, Amalia Juneström, Hanna Magnusson, Tore Andersson Hjulman, Tobias Berglund och Isto Huvila. Ansvarig utgivare är Ulrika Kjellman.