Tidskrift för ABM

Nyheter 

  • Ny publiceringsplattform för Tidskrift för ABM! Från och med 2023 publiceras institutionens tidskrift via Uppsala universitets publiceringsplattform för vetenskapliga open access-tidskrifter som tillhandahålls av Uppsala University Publications och Uppsala universitetsbibliotek. Hitta tidskriften på journals.uu.se/tabm. 
  • Arkivet över tidigare nummer som publicerades via DiVA hittas fortfarande via denna sida, senaste numret är Volym 7 nummer 1 och nedan listas tidigare nummer. 
  • Årets Call for Paper är stängt. Nästa ordinarie CFP öppnar i september 2024. Läs mer om hur kan förbereda dig för att skicka in ett bidrag på journals.uu.se/tabm

Viktiga länkar​

Om Tidskrift för ABM

Tidskrift för ABM är en e-tidsskrift med syfte att skapa en publiceringsplattform för i första hand studenter och doktorander inom fälten arkiv, bibliotek och museer, och i andra hand för övriga verksamma vid Institutionen för ABM, Uppsala universitet samt inom ABM-sektorn.

Tidskrift för ABM vänder sig till läsare som är intresserade av ABMs forskningsområde inom både universitetsväsendet och ABM-sektorn, nationellt såväl som internationellt. Tidskriften har skapats med anledning av den stora produktionen av intressanta texter inom ABM-utbildningen vid Uppsala universitet. Dessa texter uppvisar både nydanande och fördjupande idéer, men når idag endast en begränsad läsekrets. Studenter ges härmed möjlighet att öva sig i publiceringskonstens hantverk samt att bygga på sitt CV inför kommande inträde på arbetsmarknaden. Doktorander får möjlighet att publicera texter skrivna under loppet av forskarutbildningen som har relevans för forskningen inom ABM-fältet, men som kanske inte tillhör kärnan i deras avhandlingsarbeten. Övriga verksamma vid ABM-institutionen är också välkomna med bidrag, men Tidskrift för ABM är i första hand till för att vara en publiceringskanal för studenter och doktorander.

Tidskrift för ABM tar emot fyra typer av bidrag: Vetenskapliga artiklarReseberättelser, Recensioner och Notiser.

Läs vidare på tidskriftens egen sida journals.uu.se/tabm

Tidigare nummer av Tidskrift för ABM

Volym 1, nummer 1 (länk)

Volym 2, nummer 1 (länk)

Volym 2, nummer 2 (länk)

Volym 3, nummer 1 (länk)

Volym 4, nummer 1 (länk)

Volym 5 issue 1 (länk)

Volym 6 nummer 1 (länk)

Redaktionskommittén

Redaktionskommittén 2023 leds av doktorandrepresentanterna Camilla Lyckblad och Zanna Friberg. Institutionens lärare och forskare representeras av Reine Rydén och Isto Huvila och ansvarig utgivare Åse Hedemark.

Senast uppdaterad: 2023-10-02