Publikationerna från ABM via DiVA

Dessa publikationer hämtas direkt från DiVA och är uppdelade i Doktors- och licentiatavhandlingar, samt övriga forskningspublikationer från inst. vilka finns i DiVA. De senare finns bara för de senaste året.

Avhandlingar (doktors- och licentiatavhandlingar))

Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar. De som finns i institutionens skriftserie går att köpa från institutionen.

Forskningspublikationer i DiVA från ABM

De senaste årets (2020) publikationer från ABM vilka finns registrerade i DiVA.

Senast uppdaterad: 2021-01-25