Publikationer vid ABM

Arkivhyllor på institutionen

Institutionens aktuella publikationer finns tillgängliga på det Digitala Vetenskapliga arkivet (DiVA). Därtill ger institutionen ut två skriftserier (Skrifter utgivna av Institutionen för ABM och Meddelanden från Institutionen för ABM) och tidskriften Tidskrift för ABM.

Ett stort antal studentuppsatser från institutionen finns tillgängliga i DiVA och är sökbara via vårt eget uppsatssök.

FORSKNINGSPUBLIKATIONER I DIVA FRÅN ABM

De senaste årets (2018) publikationer från ABM vilka finns registrerade i DiVA.

 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto; Enwald, Heidi; Eriksson-Backa, Kristina; Hirvonen, Noora et al.

  Anticipating ageing: Older adults reading their medical records

  Ingår i Information Processing & Management, s. 394-407, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Huvila, Isto; Börjesson, Lisa; Dell’Unto, Nicolò; Löwenborg, Daniel et al.

  Archaeological information work and the digital turn

  Ingår i Archaeology and Archaeological Information in the Digital Society, s. 143-158, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Lauzikas, Rimvydas; Dallas, Costis; Thomas, Suzie; Kelpšiene, Ingrida et al.

  Archaeological Knowledge Production and Global Communities: Boundaries and Structure of the Field

  Ingår i Open Archaeology, s. 350 350-364 364, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto; Huggett, Jeremy

  Archaeological Practices, Knowledge Work and Digitalisation

  Ingår i Journal of Computer Applications in Archaeology, s. 88 88-100 100, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hedemark, Åse; Hampson Lundh, Anna; O´Donell, Maria

  Att göra läsning möjlig för alla: Samarbete mellan bibliotekssektor och biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning

  Ingår i Bibliotekarier i teori och praktik, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Hedemark, Åse; Lindberg, Jenny

  Babies, Bodies and Books: Librarians' Work Early Literacy

  Ingår i Library Trends, s. 422-441, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Hedemark, Åse

  Bevara eller förändra?: En analys av debatter om folkbibliotek i dagspress 2007-2017

  Ingår i Bibliotekarier i teori och praktik, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Huvila, Isto

  Bibliotekarien, biblioteks- och informationsvetenskap och digital humaniora

  Ingår i Bibliotekarier i teori och praktik - Utbildningsperspektiv på en unik profession, s. 166-190, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Kjellman, Ulrika

  Bilden och biblioteket

  Ingår i Bibliotekarier i teori och praktik, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Rexhepi, Hanife; Åhlfeldt, Rose-Mharie; Cajander, Åsa; Huvila, Isto

  Cancer patients' attitudes and experiences of online access to their electronic medical records: A qualitative study

  Ingår i Health Informatics Journal, s. 115-124, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edquist, Samuel

  De enskilda arkiven i historisk kontext

  Ingår i Enskilda arkiv, s. 13-30, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto; Eriksson-Backa, Kristina; Moll, Jonas; Myreteg, Gunilla et al.

  Differences in the experiences of reading medical records online: Elderly, Older and Younger Adults compared

  Ingår i Informaatiotutkimus, s. 51-54, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Sköld, Olle

  Dokumentation av datorspelsgemenskaper: En sammanfattning

  Ingår i Tidskrift för ABM, s. 18-39, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Huvila, Isto

  Epilogue

  Ingår i Archaeology and Archaeological Information in the Digital Society, s. 159-161, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Ahlgren, Per; Colliander, Cristian; Sjögårde, Peter

  Exploring the relation between referencing practices and citation impact: A large-scale study based on Web of Science data

  Ingår i Journal of the Association for Information Science and Technology, s. 728-743, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Rydén, Reine

  Extreme long-term preservation of information – who cares?: Swedish opinions about nuclear waste information

  Ingår i Information research, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Rydbeck, Kerstin

  Folkbildningen – en heteronormativ historia eller...?

  Ingår i Folkbildningens och ABFs idéhistoria, s. 44-84, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Jansson, Ina-Maria

  Förord

  Ingår i Tidskrift för ABM, s. 1-3, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Rydén, Reine; Berglund, Tobias

  Gallringen av Statens utlänningskommissions lägerarkiv

  Ingår i Arkiv, samhälle och forskning, s. 48 48-75 75, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Slaney, Helen; Foka, Anna; Bocksberger, Sophie

  Ghosts in the Machine: a motion-capture experiment in distributed reception

  Ingår i Digital Humanities Quarterly, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Sjögårde, Peter; Ahlgren, Per

  Granularity of algorithmically constructed publication-level classifications of research publications: Identification of topics

  Ingår i Journal of Informetrics, s. 133-152, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Eriksson-Backa, Kristina; Enwald, Heidi; Hirvonen, Noora; Huvila, Isto

  Health information seeking, beliefs about abilities, and health behaviour among Finnish seniors

  Ingår i Journal of Librarianship and Information Science, s. 284-295, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto; Ahmad, Farhan

  Holistic information behavior and the perceived success of work in organizations

  Ingår i Library & Information Science Research, s. 18-29, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Huvila, Isto

  Introduction

  Ingår i Archaeology and Archaeological Information in the Digital Society, s. 1-13, 2018.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Skouvig, Laura; Hedemark, Åse; Jochumsen, Henrik

  Nordisk Tidskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling - årg. 7, nr. 3, 2018: Temanummer: Nye tider, nye utfordringer og nye kompetencer

  2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Eriksson-Backa, Kristina; Enwald, Heidi; Hirvonen, Noora; Huvila, Isto

  Opportunities and challenges with My Kanta: First results from a focus group study about user experiences and opinions on the National Archive of Health Information

  Ingår i Informaatiotutkimus, s. 20 20-24 24, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Moll, Jonas; Rexhepi, Hanife; Cajander, Åsa; Grünloh, Christiane et al.

  Patients' experiences of accessing their electronic health records: National patient survey in Sweden

  Ingår i Journal of Medical Internet Research, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Huvila, Isto

  Putting to (information) work: A Stengersian perspective on how information technologies and people influence information practices

  Ingår i The Information Society, s. 229-243, 2018.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Sundberg, Kristina; Kjellman, Ulrika

  The tattoo as a document

  Ingår i Journal of Documentation, s. 18-35, 2018.

 • Artikel, forskningsöversikt

  Sköld, Olle

  Understanding the “Expanded Notion” of Videogames as Archival Objects: A Review of Priorities, Methods, and Conceptions

  Ingår i Journal of the Association for Information Science and Technology, s. 134-145, 2018.

 • Artikel i tidskrift

  Rodéhn, Cecilia

  Vetenskap, religion och ursprung. Valencias museer

  Ingår i Medusa. Svensk tidsskrift för antiken, s. 18-25, 2018.