Publikationer vid ABM

Arkivhyllor på institutionen

Institutionens aktuella publikationer finns tillgängliga på det Digitala Vetenskapliga arkivet (DiVA). Därtill ger institutionen ut två skriftserier:

  1. Skrifter utgivna av Institutionen för ABM  och Meddelanden från Institutionen för ABM
  2. Tidskrift för ABM.

Ett stort antal studentuppsatser från institutionen finns tillgängliga i DiVA och är sökbara via vårt eget uppsatssök.

FORSKNINGSPUBLIKATIONER I DIVA FRÅN ABM

De senaste årets (2021) publikationer från ABM vilka finns registrerade i DiVA.

Senast uppdaterad: 2022-11-10