Studierådet ABM

Studierådet ABM (SABM) är till för alla studenter vid ABM och dess huvudsakliga uppgifter är att bevaka och tillvarata studenternas intressen, medverka till institutionens positiva utveckling samt anordna sociala evenemang för institutionens studenter.

Som inskriven student vid ABM blir man automatiskt medlem i studierådet. Studierådet består alltså av alla - och är till för alla! Det betyder att ju fler som engagerar sig i SABM, desto bättre kan man också spegla studenternas idéer. Studierådets verkställande organ är en styrelse, vilken väljs av studenterna själva. Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar.

Om styrelsen

Studierådets styrelse ska eftersträva en sammansättning av studentrepresentanter från samtliga utbildningar vid ABM-institutionen. Tanken är att styrelsen ska innehålla såväl förstaårsstudenter som andraårsstudenter. Hör av dig om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen!

Styrelsen kan kontaktas på adressen sabm.uu@gmail.com (e-postadress).

Den nuvarande styrelsen arbetar med att bygga upp sin egen hemsida, där information kommer finnas om deras aktiviteter och styrelsemedlemmar. När denna är klar kommer länken publiceras på denna sida.