Studierådet ABM

Studierådet ABM (SABM) är till för alla studenter vid ABM. Dess huvudsakliga uppgifter är att bevaka och tillvarata studenternas intressen, medverka till institutionens positiva utveckling samt anordna sociala evenemang för institutionens studenter.

Den nuvarande styrelsen arbetar med att bygga upp sin egen hemsida, där information kommer finnas om deras aktiviteter och styrelsemedlemmar. När denna är klar kommer länken publiceras på denna sida.

Last modified: 2022-10-24