Student på ABM

Staircase outside the department

Det finns mycket information för dig som är student på Institutionen för ABM oavsett om du är nyantagen eller har varit här ett tag.

Ska du till att skriva uppsats kanske du vill titta på tidigare uppsatser, men även läsa studiehandledning, ladda ner uppsatsmallen eller använda refererenshantering med Zotero.

För frågor om studerandeinflytande finns Studierådet för ABM.

Nyantagen student

Nyantagen student på ABM

Hösten 2020/Autumn semester 2020

För de som nyantas till Masterprogrammet i Digital Humaniora i höst sker de första två kursmomenten med hjälp av digitala verktyg, och campusundervisning planeras komma igång när det tredje momentet startar i november. Detta görs för att underlätta för den internationella gruppen studenter./Students admitted to the Master’s Programme in Digital Humanities are using digital tools for the first two courses in September - October. The on-campus teaching starts on November 8 2020.

Kursen Swedish Culture kommer att ges med digitala verktyg under den första modulen, Swedish History. /The Swedish Cultures’ first module, Swedish History, will also be taught using digital tools.

Welcome to the department of ALM!

This information is relevant for new admitted students.

Are you on the waiting list for one of our programme or courses you applied for through universityadmissions or antagning.se? As soon as we have room in the course we will contact you in the listorder by e-mail or phone to ask if you are still interested in starting the programme/course. To start one of our Masterprogrammes you need to have your Bachelor degree. 

1. Welcome letter

When the admission-process is ready in the beginning of august and the second selection-date has passed we send out an e-mail with information on how to register and course/programme start. We use the e-mailaddress you gave when applying to the course/programme. 

2. Registration

We use webregistration via Studentportalen to our programmes and courses. If you don't have a login to Studentportalen yet you need to first activate your Uppsala university student account. On the link here you find the different login-options to activate the UU student account.

Please note: If you are conditionally admitted you cannot do the webregistration by yourself. If you are conditionally admitted you need to contact the dept. course admin. who will do the registration for you when you have shown that you fulfill all the requirements. 

3. Course/Programme starts

All schedules for the programmes and courses taught in the Department of ALM is available on the dept. website www.abm.uu.se/utbildning/student/Scheman/ On this page you choose in the scrollbox "Ämne/Course":

-Ma Digital Hum 1 to see the modules in the first year of Master's programme in Digital Humanities

-Ma Digital Hum 2 to see the modules in the second year of Master's programme in Digital Humanities

-Swedish Culture to see the modules schedules in the Swedish Culture course.

-Museer och kulturarv i konflikt och katastrofområden to see the schedule for the Museums and Cultural heritage in conflict and disaster areas. 

 The Masterprogramme in Digital Humanities, the course Swedish Culture and the course Museums and Cultural heritage in conflict and disaster areas are the only ones who are taught in English within the department of ALM.