Verktygskurser för fakultetetens kandidatkurser

Institutionen ger en verktygskurs för fakultetens kandidatprogram. Den söks via www.antagning.se -  du behöver vara inloggad som programstudent för att söka.

Registrering sker via Studentportalen. Aktuellt kursschema finns här på vår webbplats. Välj "Projektplanering och projektledning" under Kurs/Module.

Projektplanering och projektledning, 7,5 hp.

Den här kursen kommer att ges under senare hälften av vårterminen 2019 (helfart). Kursen tar upp hur man planerar, startar, leder och slutför projekt inom kulturområdet. Ett centralt inslag är att kursdeltagarna gruppvis utvecklar egna projektplaner. Vi diskuterar också ekonomisk planering, projektledningsmetoder och projektorganisation.
Mer information kommer senare.