Kontakt utbildningsfrågor

Kontakta kursadministratören och studievägledaren om du har frågor angående: 

  • Registrering, antagning, intyg
  • Generell studieinformation om institutionens utbildningar
  • Telefontid: Tis - fre 13.30-16

Kursadministratör & studievägledare


Kontakta studierektorerna angående pedagogiska och administrativa frågor av övergripande karaktär.

Studierektor för pedagogiska frågor

Studierektor för administrativa frågor


Om du har mer övergripande frågor gällande universitetets utbildningar, samtal kring studier, yrkesliv och arbetsmarknad samt frågor om högskoleregler, antagningskrav och examensregler, kan du vända dig till Uppsala universitets centrala karriär- och studievägledning

Last modified: 2022-11-10