Vad är digital humaniora?

Digital humaniora (DH) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält som kombinerar digital teknologi med humaniora och samhällsvetenskap. Mot bakgrund av att digitala metoder, verktyg och dataset med relevans för humaniora blir mer tillgängliga arbetar CDHU för att stärka DH-kompetensen inom forskning och utbildning vid Uppsala universitet. Till detta hör, exempelvis, behov av mjukvara, licenser och tekniska resurser, liksom effektiva lösningar för att skapa och analysera data.

Senast uppdaterad: 2023-03-28